رند نامبر

سوالات متداول

آیا در زمان گرفتن نوبت باید مبلغی را پرداخت کنم؟
کاربر عزیز شما در زمان گرفتن نوبت مبلغ 9.500 تومان به عنوان کارمزد سایت پرداخت می نمایید تا این نوبت برای شما اختصاص یابد. حق ویزیت پزشک را باید بطور کامل در مطب ایشان پرداخت نمایید.
آیا در زمان گرفتن نوبت باید مبلغی را پرداخت کنم؟ آیا در زمان نوبت دهی باید مبلغی را پرداخت کنم؟
کاربر عزیز شما در زمان گرفتن نوبت مبلغ 9.500 تومان به عنوان کارمزد سایت پرداخت می نمایید تا این نوبت برای شما اختصاص یابد. حق ویزیت پزشک را باید بطور کامل در مطب ایشان پرداخت نمایید.
آیا در زمان گرفتن نوبت باید مبلغی را پرداخت کنم؟
آیا در زمان گرفتن نوبت باید مبلغی را پرداخت کنم؟
آیا در زمان گرفتن نوبت باید مبلغی را پرداخت کنم؟
کاربر عزیز شما در زمان گرفتن نوبت مبلغ 9.500 تومان به عنوان کارمزد سایت پرداخت می نمایید تا این نوبت برای شما اختصاص یابد. حق ویزیت پزشک را باید بطور کامل در مطب ایشان پرداخت نمایید.
چت با پشتیبانی آنلاین